Prices 2009

Houses
Day
/Week
 Festivals
4 days
Hovedhus NKR  1.500 / 8 0001 NKR 8.000
Gamlestua  NKR 1 000 / 5 5002 NKR 4.800
Sjappa NKR 550 / 3 5003 NKR 3.000
Stabbur NKR 750 / 3 9002 NKR 4.000
Room NKR 450 / 3 9002 NKR 2.500
  H°ysesong
Weekend/Uke
 
Hele garden * NKR 9.500 / 18.000 -


Dog NOK 100,-

Bed linen +towels NOK 80,-

1 Cleaning NOK 550,-
2 Cleaning NOK 450-
3 Cleaning NOK 250,-

Washing Machine NOK 30,-
Tumble Dryer NOK 30,-

Internet NOK 30 pr.day.

Solarium NOK 30 pr.hour.

Wood 60L NOK 75

We take payment for electricity from 15.09 - 1.5.