Hestehavna
Det er tre havner  som alle har elektrisk gjerde og vann
Havna ved elva
er ca 8mål
vannkilde er Flatdalselva
Midthavna
avlastningshavn på 4 mål vannkilde er drikkekar
Myra
havna er ca 30 mål
skog og jordebeite
vannkilde er bekk
havna1.jpg (109043 byte) midthavna1.jpg (102670 byte) myra1.jpg (390953 byte)
havna2.jpg (85961 byte) midthavna2.jpg (119144 byte) myra2.jpg (119262 byte)
havna3.jpg (93505 byte) midthavna3.jpg (103425 byte) myra3.jpg (111595 byte)


Klikker du på bildene ser du de i stor størrelse.

 

Copyright 20©05 Geir Olav Nordjordet

Webansvarlig Geir Olav Nordjordet